Je mag ons altijd bellen
0591 64 65 22

Re-integratietraject Begeleiding bij Scholing

Tijdens het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de belemmeringen van de klant zijn ten aanzien van scholing. In overleg met de klant, het UWV en andere betrokkenen uit het netwerk van de klant wordt de ondersteuning die nodig is om de scholing te volgen vastgelegd in het re-integratieplan.

In coaching gesprekken met de klant wordt aandacht besteed aan de belemmerende factoren. Indien nodig wordt er contact gelegd  met de opleiding instantie of het netwerk van de klant om deze factoren bespreekbaar te maken en samen de juiste ondersteuning te bieden.

De coach geeft de klant praktische ondersteuning om aan de eisen en opdrachten van de opleiding te kunnen voldoen. Deze ondersteuning kan gericht zijn op; huiswerkbegeleiding, tijdsplanning maken, focus leggen op de opleiding, het nemen van verantwoordelijkheid en overleg met derden.

Door middel van de coaching zal de klant in staat worden gesteld om de scholing volgens de gestelde eisen te doorlopen en de verantwoordelijkheid te nemen om deze succesvol af te ronden. De coach biedt de klant handvatten om met de belemmerende factoren om te gaan en geeft hierin praktische ondersteuning die past bij de mogelijkheden van de klant.

Meer informatie over Begeleiding bij scholing
Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen begeleiden? Neem dan contact met ons op. 
Website en CMS ontwikkeld door X-Interactive