Je mag ons altijd bellen
0591 64 65 22

Re-integratietraject Bevorderen maatschappelijke deelname

Tijdens het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de afstand is van de klant tot het maatschappelijke verkeer en waardoor deze wordt veroorzaakt. In overleg met de klant, het UWV en andere betrokkenen uit het netwerk van de klant worden de stappen die genomen moeten worden om de persoonlijke effectiviteit te vergroten vastgelegd in het re-integratieplan.

De dienstverlening bestaat uit persoonlijk contact, bij voorkeur in de thuissituatie van de klant. Dit contact is gericht op coaching met als doel; het in kaart brengen van de motivatie, de wensen en mogelijkheden van de klant, de klant motiveren en de klant ondersteunen in het aangaan van sociale activiteiten. Het inzetten van online testen is een optie op basis van maatwerk.

Vanuit Broekmann Personeelsdiensten kunnen er verschillende activiteiten worden aangeboden waar de klant structureel kan deelnemen aan activiteiten; Project Movements, Sporttraject Emfysio en de eigen inpandige werkplaats. Mochten deze activiteiten niet aansluiten bij de wensen en/of mogelijkheden dan zal er gezocht worden naar andere passende activiteiten.

De klant zal ondersteuning krijgen in het structuren en onderhouden van deze activiteiten. De coaching gesprekken met de klant zullen ook tijdens de activiteiten door blijven lopen om op deze manier het zelfvertrouwen op te bouwen en eventuele belemmerende factoren tijdig te signaleren en op te pakken.
 
Meer informatie over Bevorderen maatschappelijke deelname
Wil je meer weten over hoe wij jou kunnen begeleiden? Neem dan contact met ons op. 
Website en CMS ontwikkeld door X-Interactive